Har du hjulpet?

Har du hjulpet?
Ocean Ocean
Hjem Politi Samfundet Forsvaret Mød en Livjæger Kontakt
Hjem Politi Samfundet Forsvaret Mød en Livjæger Kontakt

Har du hjulpet?


HAR DU HJULPET-kampagnen er et hvervefremstød fra Hjemmeværnskompagni Rosenborg - Livjægerne, som i 2016 vandt Forsvarsministeriets frivillighedspris for årets frivillige.
HVK Rosenborg - Livjægerne brugte omkring 20.000 timer i 2017 på at støtte Forsvaret, Politiet og samfundet med meget forskellige opgaver.
Københavns Politi fik i gennemsnit støtte fra kompagniet én gang hver 12. dag, og dette er fortsat. I 2020 har HVK Rosenborg - Livjægerne ligeledes ydet en central støtte på Corona-call centeret.
Opgaverne strækker sig fra bevogtning og afspærring af gerningssteder til hjælp under spidsbelastninger og større arrangementer som f.eks. CPH Pride. Kompagniet har derfor også støttet med soldater til grænsebevogtningen.

HVK Rosenborg - Livjægerne er også Hjemmeværnets ceremonielle kompagni. Vi støtter Hjemmeværnet og Forsvaret med opgaver omkring Kongehuset samt parader i ind- og udland.
Er man en del af HVK Rosenborg - Livjægerne, skal man forvente rejseaktivitet i udlandet.

Hjemmeværnets primære opgave er bevogtning. Derfor er kompagniets soldater selvfølgelig fuldt uddannede som bevogtningssoldater og kan til enhver tid støtte Forsvaret med opgaver i ind- og udland.
Kompagniet har i 2017 haft soldater på FN-opgave i Mali.

Hvis du også gerne vil hjælpe Samfundet, Politiet eller Forsvaret, så kontakt os.